var swf_width=324; var swf_height=247; //文字颜色|文字位置|文字背景颜色|文字背景透明度|按键文字颜色|按键默认颜色|按键当前颜色|自动播放时间|图片过渡效果|是否显示按钮|打开方式 var configtg='0xffffff|1|0x242424|30|0xffffff|0xC5DDBC|0x000033|9999|3|1|_blank'; var pics="";var links="";var texts=""; pics+="/userfiles/images/20181019110439c3392.png|"; links+="/xinwenzhongxin/shipinxinwen/20181019/105820528d9721.htm|"; texts+="一分钟了解妇联|"; pics+="/userfiles/images/20181012142513f0053.png|"; links+="/xinwenzhongxin/shipinxinwen/20181012/14212415961194.htm|"; texts+="文化圣地逢盛会 千年古城迎巾帼|"; pics+="/userfiles/images/201810121348130c67d.png|"; links+="/xinwenzhongxin/shipinxinwen/20181012/134316200ebb1a.htm|"; texts+="翰墨丹青共抒时代梦想 书画交流同结巾帼友谊|"; pics+="/userfiles/images/20180825115311f8a7f.jpg|"; links+="https://v.qq.com/x/page/e0762wogm4p.html|"; texts+="“宪法在我心中·我是宪法朗读者”优秀诵读小视频...|"; pics+="/userfiles/images/20180821131008c0c3f.jpg|"; links+="/xinwenzhongxin/shipinxinwen/20180821/112206081e91b8.htm|"; texts+="“巧手”编织致富路——小编带您走进甘肃省妇联陇...|"; var picsLastIndex=pics.lastIndexOf('|'); pics=picsLastIndex>-1?pics.substring(0,picsLastIndex):pics; var linksLastIndex=links.lastIndexOf('|'); links=linksLastIndex>-1?links.substring(0,linksLastIndex):links; var textsLastIndex=texts.lastIndexOf('|'); texts=textsLastIndex>-1?texts.substring(0,textsLastIndex):texts; document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');