var swf_width=324; var swf_height=247; //文字颜色|文字位置|文字背景颜色|文字背景透明度|按键文字颜色|按键默认颜色|按键当前颜色|自动播放时间|图片过渡效果|是否显示按钮|打开方式 var configtg='0xffffff|1|0x242424|30|0xffffff|0xC5DDBC|0x000033|9999|3|1|_blank'; var pics="";var links="";var texts=""; pics+="/userfiles/images/20180825115311f8a7f.jpg|"; links+="https://v.qq.com/x/page/e0762wogm4p.html|"; texts+="“宪法在我心中·我是宪法朗读者”优秀诵读小视频...|"; pics+="/userfiles/images/20180821131008c0c3f.jpg|"; links+="/xinwenzhongxin/shipinxinwen/20180821/112206081e91b8.htm|"; texts+="“巧手”编织致富路——小编带您走进甘肃省妇联陇...|"; pics+="/userfiles/images/20180620134102d187d.png|"; links+="http://www.lyxfw.gov.cn/zhuanti/temp2018/kjzyk/index.htm|"; texts+="党员课件教育资源库 三会一课的制度及内容|"; pics+="/userfiles/images/20180605095139e56e9.png|"; links+="/xinwenzhongxin/shipinxinwen/20180314/100952505f5c65.htm|"; texts+="“母亲健康快车”在甘肃|"; pics+="/userfiles/images/2018020710513029247.jpg|"; links+="/xinwenzhongxin/shipinxinwen/20180207/105051396b8134.htm|"; texts+="传承良好家风 争做最美家庭|"; var picsLastIndex=pics.lastIndexOf('|'); pics=picsLastIndex>-1?pics.substring(0,picsLastIndex):pics; var linksLastIndex=links.lastIndexOf('|'); links=linksLastIndex>-1?links.substring(0,linksLastIndex):links; var textsLastIndex=texts.lastIndexOf('|'); texts=textsLastIndex>-1?texts.substring(0,textsLastIndex):texts; document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');